Szkoła Podstawowa

im. Leona Kąkola w Grzybnie

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020


 

 Zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Grzybnie

na rok szkolny 2019/2020 trwają od 01.03.2019r. do 29.03.2019r.

Zapisu można dokonać codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach 730- 1500. 


  

Szanowni Rodzice!  Szkoła Podstawowa w Grzybnie jest szkołą:

   • Bezpieczną i przyjazną, stymulującą rozwój uczniów, otwartą na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły
   • W której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości
   • Dbającą o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych
   • Współpracującą z Rodzicami
   • W której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy
   • Gdzie każdy uczeń zostaje dostrzeżony

 

Naszym uczniom oferujemy:

  • wysoki poziom nauczania
  • wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty
  • zajęcia komputerowe w nowoczesnej pracowni informatycznej
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: sportowe, artystyczne
  • zajęcia wspierające rozwój ucznia, zajęcia wyrównawcze
  • zajęcia logopedyczne
  • dobrze wyposażone klasopracownie w projektory i tablice interaktywne
  • zajęcia na basenie od klasy III
  • naukę języka kaszubskiego oraz poznawanie tradycji regionu
  • udział w programach promujących zdrowie „Szklanka mleka", „Owoce w szkole"
  • miejsce zabaw dla najmłodszych
  • kompleks boisk „Orlik”
  • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną
  • udział w wycieczkach
  • organizowanie imprez szkolnych np. Dzień Samorządności, kiermasz dekoracji świątecznych, jasełka, festyn środowiskowy
  • udział uczniów  w konkursach i olimpiadach
  • wyjazdy do centrów nauki i kultury np. Hewelianum, Instytut Oceanologii PAN, EduPark
  • wsparcie pedagoga szkolnego
  • zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone od godziny 12:15 do 16:15
  • katering
  • e-dziennik elektroniczny (stała komunikacja rodziców ze szkołą)
  • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
  • dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Rekrutacja:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE KLASA I
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )