Szkoła Podstawowa

im. Leona Kąkola w Grzybnie

Szkolne Koło Sportowe (SKS)


 

 

       Zajęcia szkolnego koła sportowego odbywają się w raz w tygodniu.


Do głównych zadań SKS należą:

- podnoszenie sprawności fizycznej uczniów

- rozwijanie zainteresowań z zakresu piłki siatkowej i nożnej

- doskonalenie elementów techniki i taktyki gry

- upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego

- integracja grupy.

 

Nauczyciel prowadzący: M.Dobka

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

dragon
Szkolna witryna jest budowana za pomocą CMS "DRAGON"
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )